تلاش برای عدم تایید اعتبارنامه تیر آخر رقبای انتخاباتی من بود ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

تلاش برای عدم تایید اعتبارنامه تیر آخر رقبای انتخاباتی من بود

اعتبارنامه سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا در مجلس یازدهم که با اعتراض دو نفر از منتخبان مجلس مواجه شده بود صبح امروز مورد تایید شعبه ده مجلس قرار گرفت.

صومعه‌سرا
چیزی یافت نشد !