چگونه سه بازیکن شهرداری آستارا از مرگ گریختند!؟ ۰۳ خرداد ۱۴۰۳

چگونه سه بازیکن شهرداری آستارا از مرگ گریختند!؟

رضا آذری، حسام اسکندری و محمد غلامرضا سه بازیکن از تیم شهرداری آستارا هستند که در مسیر آستارا به تهران دچار سانحه رانندگی شدند.

آستارا
چیزی یافت نشد !