صبح امروز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ علی بهارمست با حضور در منطقه چهار شهرداری رشت ضمن دیدار با مدیر و معاونین منطقه، در جریان روند اجرایی اقدامات و پیشرفت های عمرانی، خدمات شهری، درآمدی و ... قرار گرفت.

رشتکده،  صبح امروز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ علی بهارمست با حضور در منطقه چهار شهرداری رشت ضمن دیدار با مدیر و معاونین منطقه، در جریان روند اجرایی اقدامات و پیشرفت های عمرانی، خدمات شهری، درآمدی و … قرار گرفت.

 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سرپرست شهرداری رشت در جلسه صبح امروز با مدیر و معاونین منطقه چهار شهرداری رشت با تاکید بر اتخاذ رویکردهای مناسب و انجام برنامه ریزیهای لازم جهت تامین منابع درآمدی، اظهار کرد: تامین درآمدهای شهرداری رشت، به ویژه درآمدهای پایدار تلاش جمعی مدیران و کارکنان شهرداری و مشارکت شهروندان رشت را می طلبد.

 

علی بهارمست، بررسی وضعیت ماشین‌ آلات مناطق شهرداری رشت را مورد اشاره قرار داد و اذعان داشت: شناسایی و رفع نقص ماشین‌ آلات فرسوده می بایست مورد توجه و اهتمام مدیران مناطق قرار گیرد.

 

سرپرست شهرداری رشت ترمیم آسفالت معابر شهر رشت را ضروری عنوان نمود و خاطر نشان کرد: قبل از شروع فصل سرما، ترمیم معابر اصلی به صورت فوری انجام شود.