در انتخابات هیات رئيسان کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی یا همان طرح صیانت، رضا تقی‌پور، به ریاست کمیسیون برگزیده شد.

در انتخابات هیات رئيسان کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی یا همان طرح صیانت، رضا تقی‌پور، به ریاست کمیسیون برگزیده شد.

رشتکده،  علی یزدی‌خواه نماینده تهران و حسن نوروزی نماینده رباط کریم به عنوان نائبان اول و دوم رئیس،و لطف‌الله سیاه کلی به عنوان سخن‌گوی کمیسیون انتخاب شدند.

بیژن نوباوه و مهرداد ویس کرمی هم به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون برگزیده شدند.

با تصویب مجلس، این طرح مهم که در زندگی میلیون‌ها تن تاثیر جدی دارد به‌جای بررسی و تصویب از سوی همه نمایندگان مجلس، در یک کمیسیون ویژه تصویب می‌شود و به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته می‌شود.