عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با عملیاتی نشدن مصوبات اقتصادی مجلس نباید انتظار بهبود اوضاع کشور را داشت، اظهار کرد: ما در مجلس قانون تصویب و به دولت ابلاغ کردیم اما بعد از گذشت ۸ ماه شاهد بودیم که بسیاری از آنها عملیاتی نشده است.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با عملیاتی نشدن مصوبات اقتصادی مجلس نباید انتظار بهبود اوضاع کشور را داشت، اظهار کرد: ما در مجلس قانون تصویب و به دولت ابلاغ کردیم اما بعد از گذشت ۸ ماه شاهد بودیم که بسیاری از آنها عملیاتی نشده است.

رشتکده،  محمد رشیدی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در خصوص لزوم کنترل گرانی‌ها در کشور، گفت: دولت قبلی در کنترل نقدینگی عملکرد خوبی نداشت اما دولت فعلی به سمت کنترل تورم و مهار نقدینگی پیش می رود؛ اما شرایط تحریمی، فشارهای زیادی را به ملت وارد کرده است و امیداوریم که در مذاکرات پیش رو، غربی‌ها به وعده خود عمل کنند و تحریم‌ها را بردارند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه با برداشتن تحریم‌ها، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود، گفت: البته مجلس با تصویب قوانین، به مهار تورم کمک می‌کند اما بسیاری از سیاست‌هایی که در بودجه در جهت کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی و حمایت جدی از محرومیت زدایی داشتیم، در عمل محقق نشده است.

عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: ما در مجلس قانون تصویب و به دولت ابلاغ کردیم اما بعد از گذشت ۸ ماه شاهد بودیم که بسیاری از آنها عملیاتی نشده است لذا مطالبه کردیم که این مصوبات حتما تا پایان سال اجرایی شود. بنابراین وقتی قوانین در عمل اجرایی نمی‌شود، نباید توقع بهبود اوضاع کشور را داشت.

رشیدی با تاکید بر لزوم همگرایی ارکان نظام برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، گفت: در صورتی که غربی‌ها بدعهدی نکنند و تحریم‌ها را بردارند، ما هم به تعهداتمان پایبند خواهیم بود و امیدواریم این اتفاق بیفتد تا فشارهای اقتصادی مردم کاسته شود؛ البته ما اقتصاد مقاومتی را در دستور کار مجلس و دولت قرار می‌دهیم تا در سخت ترین شرایط هم اگر می خواهند ملت را مورد آزار قرار دهند، مردم در داخل کشور، مشکلات اقتصادی و معیشتی نداشته باشند.