روز گذشته رشتکده نسبت به استفاده تبلیغاتی وزیر مربوطه قبل از ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری هشدار داده بود. این پروژه قرار بود با حضور رئیس جمهور فقید انجام شود که ظاهرا آقای بذرپاش خواست خود را جانشین وی کند. 

اختصاصی رشتکده: بر اساس برنامه‌های اعلام شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی قرار بود امروز با حضور «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی راه آهن رشت- کاسپین به بهره برداری برسد که به زمان دیگری موکول شد.

خبرگزاری مهر نوشته است : این برنامه به دلیل برخی برنامه‌های پیش بینی نشده لغو و به زمان دیگری موکول شد.

روز گذشته رشتکده نسبت به استفاده تبلیغاتی وزیر مربوطه قبل از ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری هشدار داده بود. این پروژه قرار بود با حضور رئیس جمهور فقید انجام شود که ظاهرا آقای بذرپاش خواست خود را جانشین وی کند.

بذرپاش به تازگی حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب نکرده است.