عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری گفت: هنوز تصمیم قطعی نگرفته ام و در حال بررسی هستم.

 رشتکده: سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با خبر کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ و دیدار با سیدمحمد خاتمی گفت: من اخیرا با سیدمحمدخاتمی دیدار داشتم و ایشان به دلیل لطفی که به من داشتند پیشنهاد کاندیداتوری دادند.

او افزود: در این باره با آقای خاتمی گفتگو کردم و به منزل ایشان رفتم.

محمد صدر درباره کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری افزود: هنوز تصمیم قطعی نگرفته ام و در حال بررسی هستم.

گفتنی است محمد صدر عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که سابقه معاونت وزارت خارجه و مشاور رئیس جمهور در دولت اصلاحات و مشاور محمد جواد ظریف را در سوابق خود دارد. صدر فرزند آیت الله سید رضا صدر و برادزاده امام موسی صدر روحانی محبوب و مفقود شیعیان است. وی پسر دایی همسر سید محمد خاتمی محسوب می‌شود.