شنیده می شود به صورت کتبی به استانداری اعلام شده است که ایشان حق امضا ندارند ولی با این وجود این فرد همچنان پشت میز خود حاضر می شود و جلسات متعدد با مصوبات کذایی و خارج از قوانین برگزار می کند.

رشتکده: تدبیر شرق نوشت: شنیده ها حاکی از این است که جواب استعلام دستگاه های امنیتی و نظارتی سرپرست یکی از ادارات کل استانداری گیلان برای باری دیگر منفی شده و از همان زمان استعلام دوم که بیش از سه ماه می گذرد به صورت غیر قانونی مشغول به کار است.

همچنین شنیده می شود به صورت کتبی به استانداری اعلام شده است که ایشان حق امضا ندارند ولی با این وجود این فرد همچنان پشت میز خود حاضر می شود و جلسات متعدد با مصوبات کذایی و خارج از قوانین برگزار می کند.

لازم به ذکر است شش ماه مامور به خدمت این فرد که از یکی از ارگان های تهران بوده در تاریخ ۲۸ اسفند سال قبل به پایان رسیده و ارگان مربوطه با ادامه مامور به خدمت ایشان مخالفت نموده و خواهان برگشت به کار ایشان شده است.

باید دید آیا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شاهد فعالیت این مسئول منقضی در استان هستیم و یا آیا استاندار گیلان تصمیم به تغییر این مدیر که اتفاقا در برگزاری انتخابات و فضاسازی عمومی برای مشارکت دارای مسئولیت خطیر و مهم می باشد می گیرد یا نه!

شایان ذکر است این فرد که رودباری می باشد مورد حمایت و پیگیری کننده امور یکی از نمایندگان مطرح گیلان در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی بوده که در‌انتخابات اخیر با تغییر حوزه انتخابیه خود مورد وثوق مردم قرار نگرفته و اکنون حمایت این نماینده را نیز از دست داده است.