آمنه سادات ذبیح پور پس از حواشی به‌وجودآمده درباره وی، از نزدیکان محمود احمدی نژاد شکایت کرد. رشتکده،  آمنه‌سادات ذبیح‌پور در پی حواشی اخیر از طرفداران احمدی‌نژاد به دادگاه شکایت کرد. آمنه سادات ذبیح پور با انتشار توئیتی اعلام کرد که با حضور در مراجع قضایی علیه افرادی که به وی تهمت زده بودند شکایت […]

آمنه سادات ذبیح پور پس از حواشی به‌وجودآمده درباره وی، از نزدیکان محمود احمدی نژاد شکایت کرد.

رشتکده،  آمنه‌سادات ذبیح‌پور در پی حواشی اخیر از طرفداران احمدی‌نژاد به دادگاه شکایت کرد.
آمنه سادات ذبیح پور با انتشار توئیتی اعلام کرد که با حضور در مراجع قضایی علیه افرادی که به وی تهمت زده بودند شکایت کرده است.
شکایت آمنه سادات ذبیح پور از طرفداران احمدی نژاد
شکایت آمنه سادات ذبیح پور از طرفداران احمدی نژاد