سخنگوی علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه ۹۴.۸ درصد گیلانی ها در نوبت اول و ۸۸ درصد در نوبت دوم واکسینه شدند، تصریح کرد: همچنین ۴۰۹ هزار نفر معادل ۱۸.۳ درصد جمعیت واجد شرایط استان نوبت سوم واکسن خود را دریافت کردند.

سخنگوی علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه ۹۴.۸ درصد گیلانی ها در نوبت اول و ۸۸ درصد در نوبت دوم واکسینه شدند، تصریح کرد: همچنین ۴۰۹ هزار نفر معادل ۱۸.۳ درصد جمعیت واجد شرایط استان نوبت سوم واکسن خود را دریافت کردند.

رشتکده،  دکتر فردین مهرابیان در گفت وگو با ایسنا، از بستری شدن ۳۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان گیلان طی شبانه روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: در مجموع ۱۲۷ بیمار کرونایی بستری داریم.

وی با بیان اینکه ۹۴.۸ درصد گیلانی ها در نوبت اول و ۸۸ درصد در نوبت دوم واکسینه شدند، تصریح کرد: همچنین ۴۰۹ هزار نفر معادل ۱۸.۳ درصد جمعیت واجد شرایط استان نوبت سوم واکسن خود را دریافت کردند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از راه اندازی یک مرکز دوشیفته واکسیناسیون در گیلان خبر داد و افزود: برای شتاب گیری امر واکیسناسیون، مرکز شهید چمران در رشت دوباره دوشیفته شده است تا شهروندان عصرها هم بتوانند از خدمات این مرکز استفاده کنند.

مهرابیان، ساعت کار مراکز واکسیناسیون یک شیفته را از ساعت ۸ الی ۱۴ دانست و گفت: مراکز دوشیفته از ساعت ۸ الی ۲۰ به مراجعه کنندگان واکسن تزریق خواهد شد.

وی از فعالیت ۴۶۵ مرکز واکسیناسیون در سطح استان گیلان خبر داد و خاطرنشان کرد: مرکز شبانه روزی واکسیناسیون هم هفته آینده در رشت راه اندازی می‌شود لذا افراد هرچه سریع تر برای تزریق دز دوم و به ویژه سوم اقدام کنند.

سخنگوی علوم پزشکی گیلان با اشاره به نقش مهم تزریق واکسن کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای کاهش مبتلایان و شدت بیماری، اضافه کرد: بیش از پنج درصد از واجدین شرایط گیلان که تاکنون برای تزریق واکسن اقدام نکرده‌اند برای تزریق به پایگاه های واکسیناسیون مراجعه کنند.