رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با احتساب رای نمایندگانی که دستگاه های آنان هنگام رای گیری مشکل داشت، کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با احتساب رای نمایندگانی که دستگاه های آنان هنگام رای گیری مشکل داشت، کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید.

رشتکده،  به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن را در خصوص کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی کردند و در نهایت با رای نمایندگان کلیات این طرح به تصویب نمایندگان نرسید.

اما پس از بررسی دو دستور  دیگر در جلسه علنی مجلس، قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در زمان رای گیری در خصوص کلیات این طرح ۲۴۱ نفر از نمایندگان در صحن حضور داشتند، اما ۶ نفر از نمایندگان همان موقع اعلام کردند که دستگاه آنان مشکل دارد و امکان ثبت رای را ندارند. دوستان انفورماتیک نیز بررسی کردند و متوجه شدند سیستم این نمایندگان مشکل داشت بنابراین این ۶ نفر آرای مثبت خود را به صورت مکتوب اعلام کردند، حال به احتساب این ۶ نفر و ۱۱۵ رای مثبتی که به کلیات داده شده بود، کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید.