میرصالحی رئیس ستاد جلیلی و رحمان کاشفی رئیس ستاد مردمی جلیلی در استان گیلان سالهاست بازنشسته هستند و به عنوان پیشکسوتان از آن‌ها نام برده می‌شود که در تصویر نیز مشخص است. 

اختصاصی رشتکده: امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و از طرفداران سعید جلیلی میانگین سنی روسای ستادی کاندیداهای ریاست جمهوری را نشانه جوانگرایی تیم خود دانسته است. وی نوشته است «انتخاب روسای ستاد نامزدهای انتخابات، معمولا یک وجهه نمادین نیز دارد. جالب اینجاست که در بین روسای ستاد ۶ کاندیدای این انتخابات، رییس ستاد سعید جلیلی ( محسن منصوری) جوان ترین و رییس ستاد مسعود پزشکیان ( علی عبدالعلی زاده) پیرترین افراد هستند.»

روزنامه همشهری ارگان شهرداری تهران هم در این راستا میانگین سنی تیم جلیلی را ۲۸ سال دانسته است.

خوب است جهت یادآوری میانگین سنی روسای اصلی ستاد جلیلی در گیلان نیز منتشر شود.

میرصالحی رئیس ستاد جلیلی و رحمان کاشفی رئیس ستاد مردمی جلیلی در استان گیلان سالهاست بازنشسته هستند و به عنوان پیشکسوتان از آن‌ها نام برده می‌شود که در تصویر نیز مشخص است.

در ستاد قالیباف هم افرادی چون سردار آقازاده و رمضانعلی طالبی پست گرفته‌اند که سن و سال زیاد آن‌ها بر کسی پوشیده نیست.

البته بخش از جوانانی که در سطح کشوری سمت گرفته‌اند جزء حلقه بسته‌ای هستند که به تازگی رشد کرده‌اند و انبوه جوانان پشت خط مانده‌‌اند.

تنها ستادی که میانگین سنی آن‌ها از همه کمتر است ستاد پزشکیان است که تقریبا قاطبه ارکان  اصلی آن زیر پنجاه سال سن دارند.