مجموع مناظرات کلی و سطحی بود و همین حالا نامزدها می‌توانند توافق کنند که دیگر ادامه پیدا نکند.

اختصاصی رشتکده: مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری با تاخیر فراوان و کلیشه‌های رایج صداوسیما فاقد جذابیت برای تماشا بود و از این لحاظ نباید چندان روی مشارکت تاثیری داشته باشد. البته کاندیداها هم جزء زاکانی اهل جدال مستقیم با بقیه نبودند.

زاکانی هم از آن‌جا که با رویکرد جناحی تنها به یک کاندیدا حمله کرد و به بقیه کاری نداشت مشخص بود که آمده است یک کاندیدای پوششی برای سهمیه باشد. او که سعی داشت با گوشت رایگان و حل معضل مسکن طی چهار سال رای بگیرد وقتی دید موفق نمی‌شود به تنظیمات کارخانه برگشت و تنها نقش تخریبچی را ایفا کرد که جاده صاف کن قالیباف و جلیلی شود.

رویکرد قالیباف متفاوت از سال ۹۶ بود و ظاهرا آمده بود بگوید که به دور از جنجال و حاشیه آمده است رئیس جمهور بشود و برود! او هر دوره تحت تاثیر مشاورانش متفاوت ظاهر می‌شود. قالیباف ترجیح داد یک سری حرف‌های تکراری را بیان کند و کسی هم کاری به او نداشت و در واقع نطقش را کرد و رفت.

جلیلی هم تقریبا هم وضعیت داشت، با این تفاوت که سخنان او کلیشه‌های بیشتری داشت و تقریبا جزء حامیانش بقیه متوجه حرف‌های او نشدند.⁰

قاضی زاده خودش را وکیل دولت رئیسی می‌دانست. ولی گاهی یادش می‌رفت و بیشترین انتقاد را از وضعیت اقتصادی کشور دانست. او گاهی حرف‌های زاکانی را تکرار کرد و تقریبا چیزی برای ارائه نداشت. گویی ماموریتش تنها دفاع از دولت است!

پورمحمدی با توپ پر شروع کرد و مثل روحانی نشان داد در خطابه قوی است. ولی هرچه گذشت یه سمت توصیه‌های اخلاقی رفت و کمی حاشیه‌ای شد. بهترین جملات مناظره به او اختصاص دارد. مخصوصا اینکه در مورد نقش تحریم‌ها گفت و افتخارش به حضور در دولت‌های متعدد و اینکه حکم شهردار شدن قالیباف را با وجود مخالفت‌ها ( منظور احمدی‌نژاد است ) امضا کرد.

پزشکیان که قبلا هم گفته بود در مسائل اقتصادی تخصصی ندارد بیشتر روی جنبه‌های اصولی صحبت کرد. حرف‌هایش در مورد اصول مدیریتی الگوی جهان جالب بود. در انتقادات بخش تعریفش از ترکیه‌ مورد توجه قرار گرفت که پاسخی به انتقادات زاکانی بود. همین که زیاد سعی نکرد وارد بازی زاکانی شود هم قابل قبول بود، هرچند نیاز داشت قالیباف وجلیلی را وارد مناظره کند که اصلا ورود نکرد. اما در روخوانی آخر پزشکیان چندان موفق نبود.

با این حال مجموع مناظرات کلی و سطحی بود و همین حالا نامزدها می‌توانند توافق کنند که دیگر ادامه پیدا نکند. پزشکیان در دانشگاه تهران بیشتر رای کسب کرد تا این مناظره! به واقع امروز باید چهره‌ به چهره با مردم صحبت کرد و نه از تلویزیونی که تنها شعار را سرلوحه خودش قرار داده است.