.

رشتکده: سید قوام قدیمی مدیرمسئول کانون تبلیغاتی آوا از غربالگری تست قند، فشار خون و ضربان قلب پرسنل شهرداری رشت خبر داد.

قدیمی افزود: با مشارکت شرکت صنایع چوبی هیرکان در مدت زمان دو ماه پاکبانان و پرسنل شهرداری مورد غربالگری قرار گرفتند.

وی ادامه داد این مجموعه آمادگی لازم جهت غربال گری ادارات و نهادهای دولتی را دارد.