باید از آقای احمدی پرسید مگر شما قاضی هستید و یا حتی تحصیلات حقوقی دارید که حکم هم صادر می‌کنید. شما یک نماینده ساده در مجلس هستید که دو دوره است با مشارکت 25 درصدی مردم شهرستان رشت وارد مجلس شدید.

اختصاصی رشتکده: محمدرضا احمدی سنگری نماینده رشت در مجلس  از اظهارات ظریف در تلویزیون که مورد استقبال فراوانی قرار گرفته انتقاد کرده است. وی گفته است «اگر ظریف محاکمه می‌شد، امروز گستاخی نمی‌کرد»

باید از آقای احمدی پرسید مگر شما قاضی هستید و یا حتی تحصیلات حقوقی دارید که حکم هم صادر می‌کنید. شما یک نماینده ساده در مجلس هستید که دو دوره است با مشارکت ۲۵ درصدی مردم شهرستان رشت وارد مجلس شدید. این‌که به واسطه یک نمایندگی مجلس حکم قضایی صادر می‌کنید از عجایب است. از آن گذشته این دخالت نابجا و کاملا سیاسی در امور قوه قضائیه است. مثل این می‌ماند چون از یکی خوشمان نمی آید به واسطه این که نماینده مجلس هستیم بگوییم باید محاکمه شوید.

آقای ظریف حرف خودش را زده است و به واسطه تسلط و سابقه‌اش مورد استقبال قرار گرفته و شما را عصبانی کرده است. در عوض شما هم یک بار خواستید با زبان انگلیسی و فارسی در مورد دیپلماسی صحبت کنید که بیشتر سوژه طنز تبدیل شد. آیا فکر نمی‌کنید به جای حمله کردن باید کمی درس می آموختید!؟