بمنظور حضور در جلسه‌ی اتحادیه جهانی کشتی علی افتخاری عضو کمیسیون بازاریابی و اسپانسرینگ اتحادیه جهانی کشتی عازم استانبول خواهد شد.

بمنظور حضور در جلسه‌ی اتحادیه جهانی کشتی علی افتخاری عضو کمیسیون بازاریابی و اسپانسرینگ اتحادیه جهانی کشتی عازم استانبول خواهد شد.
رشتکده،  علی افتخاری که در ماه گذشته با اکثریت آرای هيئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی مجددا به عضویت اتحادیه جهانی کشتی درآمد روز چهارشنبه عازم استانبول است تا برای برنامه های آتی این فدراسیون در جلسه اين فدراسیون شرکت کند.
دکتر افتخاری در گفتگو با خبرگزاری البرز ورزشی اعلام کرد علاوه بر ‌جلسه پیرامون کمیسیون اختصاصی خود سعی خواهم کرد که در مذاکره با مقامات اتحادیه جهانی کشتی از کيان و منافع ملی کشورمان در همه زمینه ها دفاع نمايم.