.

اختصاصی رشتکده: رای بالای دکتر پزشکیان در استان گیلان بار دیگر عدم رضایت مردم از شرایط فعلی را نشان داد.

درهمه شهرستان‌های گیلان پزشکیان آرای بیشتری از کاندیدای نزدیک به دولت کسب کرد. حتی در دور اول هم چهارده شهرستان استان آرای بیشتری داشتند.

این در مورد شهرهای شرق گیلان بیشتر به چشم آمد که اکثر مدیران استانداری گیلان از آن ناحیه بودند.

جالب است حتی  پزشکیان  با ۲۳۰ رای در زادگاه استاندار هلوکله چابکسر هم رای بیشتری کسب کرد. جلیلی در این منطقه ۸۰ رای داشت.

در املش و فومن  و لاهبپیجان هم که زادگاه معاونین اقتصادی ، سیاسی.  عمرانی استانداری گیلان از آن‌جا می‌آیند چنین چیزی دیده شد.

در روستای پاشاکی که فکور معاون استانداری گیلان متولد آن‌جا و مداح برنامه‌های محرم این منطقه است پزشکیان در هر دور آرای بیشتری داشت.

نتایج انتخابات عدم رضایت مردم و ضرورت تغییر مدیریتی استان را بیشتر از گذشته نشان داد.