باید به مدیران آبفای گیلان خاطرنشان کرد که تایید احتمالی آلودگی آب نشانه ناکارآمدی قطعی مدیران آبفا نیست و شاید مشکلی موقت وجود داشته باشد، ولی تلاش برای تکذیب فوری آن نشانه ضعف و عدم توجه به افکار عمومی است. 

اختصاصی رشتکده: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تشریح دلایل مسمومیت شهروندان رضوانشهری، گفته است: بارندگی شدید هفتم تیرماه، فرسودگی شبکه لوله‌کشی و مشاهدات و علایم بالینی بیماران، «ظن آلودگی آب» در بخشی از شهر رضوانشهر را محتمل می‌کرد.
این در حالی است که روابط عمومی آبفای استان در همان روزهای نخست به این خبر واکنش نشان داد که هیچ نشانی از آلودگی آب وجود ندارد. آن‌ها در جوابیه خود آورده بودند «خوشبختانه  وضعیت کیفیت آب شرب از نظر کلر باقیمانده، کدورت، رنگ و بو مطلوب گزارش گردید و هیچ گونه ارتباطی بین وقوع حادثه و مصرف آب شرب
شبکه توزیع وجود نداشته است.»
باید از روابط عمومی آبفای گیلان پرسید که پس چرا علیه ادعاهای جدید علوم پزشکی گیلان مطلبی منتشر نمی‌کنید. مگر در عرض ۲۴ ساعت می‌توان موضوع به این مهمی را تکذیب کرد. باید به مدیران آبفای گیلان خاطرنشان کرد که تایید احتمالی آلودگی آب نشانه ناکارآمدی قطعی مدیران آبفا نیست و شاید مشکلی موقت وجود داشته باشد، ولی تلاش برای تکذیب فوری آن نشانه ضعف و عدم توجه به افکار عمومی است.
جالب است سال گذشته که خبر بازداشت مدیرعامل سابق استان شنیده شد، خیلی سریع روز جمعه نشست خبری با حضور مدیرعامل در دفتر آبفای گیلان برگزار شد. با این حال چندی بعد مدیرعامل وقت برکنار و فرد جدیدی جایگزین او شد.