.

اختصاصی رشتکده: پیام  شهروندی از ماسال

روز یک شنبه۱۴۰۳/۰۴/۱۷ از مسیر ماسال به رشت با خانواده در حال حرکت بودیم که  ساعت ۱۳بعدازظهر در خروجی شهر طاهر گوراب دو خودروی پژو وخودروی تیبا ، خودروی ما را متوقف نموده و با عربده کشی و قمه تهدید به قتل کردند.

ان‌ها قصد  ربودن خودرو را داشتند که مردم و خودروی های درحال که تردد بودند به کمک ما رسیدند و پا به فرار گذاشتند . با این حال گردن بند و دست بند طلای من را ربودند.