.

اختصاصی رشتکده:  صبح امروز با دستور مقام قضایی استان، سه تن از مدیران حوزه پسماند شهرداری رشت با اتهام مالی و ارتشاء بازداشت شدند. همسر یکی از این افراد هم جزء بازداشتی‌ها بوده است.

مدیر اصلی شهرداری رشت که بازداشت شده  سابقه شهرداری یکی از شهرهای شرق گیلان را دارد.

هنوز جزئیات بیشتری در خصوص پرونده بازداشتی‌های اخیر در دست نیست و باید منتظر اظهار نظر رسمی مقامات قضایی استان باشیم.