پرداختن به معضل سراوان این روزها بدل به دست مایه ای شده که هر فرد یا طیفی با انگیزه های متفاوت آن را نقل مجلس می کنند و از این آب گل آلودی که نفس ساکنین سراوان را گرفته طمع صید دارند.

پرداختن به معضل سراوان این روزها بدل به دست مایه ای شده که هر فرد یا طیفی با انگیزه های متفاوت آن را نقل مجلس می کنند و از این آب گل آلودی که نفس ساکنین سراوان را گرفته طمع صید دارند.

رشتکده،  بگذریم از اینکه تا چندی پیش اقداماتی که صورت گرفته بود دردی از درماندگان این قصه درمان نکرده و هیچکس پلان علمی و اجرایی برای رفع این معضل نداشت و تنها عبور مقطعی از این چالش هنر حضرات و مسئولین گذشته بوده و امروز سراوان زیبا در تضادی مرگ آور با اصل خویش در اذهان رشتوندان کلیدواژه ای از آلودگی و درد است…

کار را باید دست کاردان سپرد و اگر توان یاری یا معرفت حمایت نداریم سکوت کرده و عقده های نهفته خود را در مسیر شهردار جوان به سنگلاخ بدل نکنیم که عقوبت آخرت را برایمان به ارمغان خواهد آورد…

مواضع علوی در دوره نمایندگی مردم رشت در شورای اسلامی همواره بر حل این معضل به صورت عقلانی برپایه علم و منطق به صورت مستند موجود است و شهردار جوان رشت با تعهد خود امروز در راس هرم مدیریت شهری نیز بر آن پایبند می باشد.
به یاد داشته باشیم معضل سراوان میراثی ناصواب از گذشتگان نالایق و مسئولین بی مسیولیتی است که امروز برخی از آنها را حتی در صف منتقدین مشاهده میکنیم که چگونه با بی شرمی محض گریبان دریده و فریاد وامصیبتا سر میدهند…

شهردار رشت در همین مدت کوتاه نشان داده که عزم خود را برای انجام وظیفه حتی بسیار فراتر از امور محوله به عنوان یک شهردار جزم کرده است و بدون تاثیرپذیری از پروپاگاندای موجود به فکر حل اساسی و عملی و ریشه کنی معضل سراوان است لیکن به یاد داشته باشیم این مهم مقدور نمی شود مگر با همدلی سایر مسئولین استانی و ملی با شهردار جوان رشت…
شهردار رشت به درستی درک کرده است که معضل سراوان مشکل امروز و دیروز نیست که با یک تشر و حکم حکومتی و… حل شود و ارائه راهکار اجرائی و مناسب جهت حل معضلی به وسعت سراوان نیاز به گردآوری مولفه های مختلف دارد و از این رو در یک کار علمی_جهادی با تبیین سیاست راهبردی ایجاد یک لندفیل جدید اقدامات مورد نیاز را در هفت گام اجرا کرد.
گام اول
با بررسی ظرفیت های موجود در رشت به بازدید و بررسی عملکرد شهرهای دارای کارخانه زباله سوز از جمله تهران و کرج رفت تا شاهد روند اجرا بوده و در جریان مسائل جانبی امر قرار گیرد.
گام دوم
دوشیفته کردن کارخانه کود آلی با هدف کاهش ورود زباله به سراوان برداشت که این امر حتی در کوتاه مدت نیز آثار مثبتی در تقلیل انباشت زباله در سراوان خواهد داشت.
گام سوم
پوشاندن و کم خطر نمودن سراوان و کنترل شیرابه و تصفیه آن و کاهش ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن حجم زباله در سراوان است که ادامه این روند نیز مولفه ای تاثیرگذار در رفع تبعات مشکل سراوان خواهد بود.
گام چهارم
افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی که تا این مرحله خط جدید پردازش کود آلی و تولید کمپوست آماده نصب شده است.
گام پنجم
توسعه عملیات تفکیک از مبدا در شهر رشت که کارگروه‌های تخصصی آموزش و اجرا تشکیل و شروع بکار کرده است.
گام ششم
تکمیل و راه اندازی زباله سوز
گام هفتم
بررسی و آماده سازی لندفیل جدید

بررسی میدانی اقدامات علوی جوان حجت را در دو مورد مشخص برهمگان تمام کرد.
اول اینکه مطابق منویات مقام معظم رهبری هرگاه به جوانان انقلابی و متعهد به نظام و مردم فضا و مجال کار داده شد با نگاهی جهادی بزرگترین مشکلات قابل حل خواهد بود و اقدامات شهردار جوان رشت امید عبور علمی و منطقی در بازه زمانی مشخص از سراوان آلوده به سراوان پاک را نوید می‌دهد که مصداقی برای این ادعاست.
و در ادامه حضور پای کار سایر مسئولین و حمایت همه جانبه دستگاه قضایی به عنوان پشتیبان از خدمتگزاران این عرصه را میطلبد.

به امید روزی که همه با همدلی در کنار شهردار جوان عزم حل معضل سراوان را داشته باشیم…