چه از لحاظ بهداشت عمومی ساکنین صبور و محجوب آن که این روزها کارد به استخوانشان رسیده و در برابر استمرار این بی عدالتی دیوار انسانی کشیده اند و چه از نظر نابودی زیست محیطی منطقه ای منحصر به فرد از گیلان که بواسطه طبیعت خاص خود ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری را دارد.

رشتکده،  چه از لحاظ بهداشت عمومی ساکنین صبور و محجوب آن که این روزها کارد به استخوانشان رسیده و در برابر استمرار این بی عدالتی دیوار انسانی کشیده اند و چه از نظر نابودی زیست محیطی منطقه ای منحصر به فرد از گیلان که بواسطه طبیعت خاص خود ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری را دارد.

مقصر اصلی این فاجعه کیست؟؟؟

قانون گذار به صورت مشخص مسئولیت تعیین محل دفن پسماندها را براساس ضوابط زیست محیطی بر عهده وزارت کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است و وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره برداری از محل های دفع پسماندها راساً یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید لیکن در خصوص سراوان در این چهار دهه شاهد هیچ یک از اقدامات فوق که جزو امور محوله دولتها محسوب میگردد نبودیم و وضعیت اسفناک امروزی سراوان نتیجه این بی توجهی ها و بی مسیولیتی هاست…
به واقع عدم توجه دولت ها به اهمیت موضوع مدیریت پسماند و فقدان دغدغه و اولویت در خصوص این غول خفته مرگ آفرین باعث خسران به هم وطنان در اقصی نقاط کشور گردیده است که نمونه آن در گیلان سراوان می باشد.
قابل به ذکر است هر روز تاخیر دولت در اقدام عاجل جهت رفع این معضل خسارات جبران ناپذیر و هزینه های تصاعدی را بر مردم تحمیل می کند.

در حال حاضر زباله ۵۲ شهر و روستا در سراوان دپو می شود و این حجم روز افزون زباله بر ژرفای عمق مشکلات افزوده است و گستره معضل سراوان را به حدی رسانده که رفع و‌ حل آن با اتکا بر امکانات و توان داخل استان به هیچ وجه امکان پذیر نیست و باید هرچه سریعتر با جذب اعتبارات ملی به پایان این غم نامه تسریع بخشید.

سراوان را از هر طرف که بخوانید «درد» خوانده می شود…