وزیر ارتباطات گفت: تاکنون ۳ الی ۴ بار از ماهواره خیام سیگنال دریافت کردیم، خط تولید مشترک ماهواره خیام را با کشور روسیه راه اندازی خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات گفت: تاکنون ۳ الی ۴ بار از ماهواره خیام سیگنال دریافت کردیم، خط تولید مشترک ماهواره خیام را با کشور روسیه راه اندازی خواهیم کرد.

رشتکده،  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بسته ۲۰۰ گیگ بایت اینترنت برای خبرنگاران فعال می‌شود.

به گزارش «انتخاب»، در حاشیه جلسه هیات دولت عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: بسته ۲۰۰ گیگی اینترنت برای خبرنگاران فعال خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: تاکنون ۳ الی ۴ بار از ماهواره خیام سیگنال دریافت کردیم، خط تولید مشترک ماهواره خیام را با کشور روسیه راه اندازی خواهیم کرد.

مهمترین اظهارات زارع پور به شرح زیر است:

خط تولید مشترک ماهواره خیام را با کشور روسیه راه‎اندازی خواهیم کرد.

برای پرتاب ماهواره خیام بیش از ۴۰۰ ساعت جلسه با طرف روسی برگزار شد

نسخه دوم، سوم و چهارم ماهواره خیام را به شکل مشترک خواهیم ساخت.

خط تولید ماهواره‎های این چنینی بطور مشترک با روسیه راه‎اندازی خواهد شد.

امکان ساخت ماهواره‎های با دقت ۱۰ متر را در کشور داریم.

تا پایان دولت سیزدهم هدف‎گذاری کردیم که به فناوری ساخت ماهواره با دقت یک متر برسیم.