عین مصوبه شورایعالی کار برای بازنشستگان کارگری ابلاغ شد. رشتکده، امروز (۲۷ مرداد)، سرپرست وزارت کار در جمع بازنشستگان و در حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بندر انزلی، عین مصوبه شورایعالی کار برای افزایش مستمری بازنشستگان را ابلاغ کرد. با این حساب، مستمری بازنشستگان سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان مبلغ […]

عین مصوبه شورایعالی کار برای بازنشستگان کارگری ابلاغ شد.

رشتکده، امروز (۲۷ مرداد)، سرپرست وزارت کار در جمع بازنشستگان و در حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بندر انزلی، عین مصوبه شورایعالی کار برای افزایش مستمری بازنشستگان را ابلاغ کرد.

با این حساب، مستمری بازنشستگان سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت.

با این حساب، بازنشستگان کارگری بعد از پنج ماه به خواسته خود رسیدند. مسئله حالا زمان پرداخت معوقات پنج ماه ابتدای سال است که باید ببینیم در این زمینه چه سیاستی در پیش می‌گیرند.