سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت گفت: به همت مدیران شهرداری کلیه مطالبات کارگران زحمتکش پرداخت شد.   رشتکده،  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ اظهار داشت: مطابق احکام صادره و اعمال ضرائب سال […]

سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت گفت: به همت مدیران شهرداری کلیه مطالبات کارگران زحمتکش پرداخت شد.
 
رشتکده،  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ اظهار داشت: مطابق احکام صادره و اعمال ضرائب سال ۱۴۰۱ پرسنل رسمی و قراردادی در بخش کارگری و همچنین ابلاغ تعدیل سال جدید جهت پرسنل حجمی در حوزه های رفت و روب، فضای سبز، نگهبانی و … با توجه به حقوق پایین آنها کلیه مطالباتشان پرداخت گردید.
 
سرپرست شهرداری رشت در پایان اظهار امیدواری کرد که با این اقدام ارزشمند شورای اسلامی شهر و شهرداری رشت، شاهد رضایتمندی هر چه بیشتر کارگران زحمتکش باشیم.
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۵/۲۸
منبع:
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت