جلسه هم اندیشی مجموعه مدیریت شهری با زحمتکش مدیرعامل جدید باشگاه داماش گیلان با حضور سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای شهر برگزار شد.   رشتکده،  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت_ جلسه هم اندیشی با مدیریت باشگاه داماش گیلان امروز با حضور سید […]

جلسه هم اندیشی مجموعه مدیریت شهری با زحمتکش مدیرعامل جدید باشگاه داماش گیلان با حضور سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای شهر برگزار شد.
 
رشتکده،  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت_ جلسه هم اندیشی با مدیریت باشگاه داماش گیلان امروز با حضور سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت، علیرضا تاج شهرستانی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی، مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا اسلامی شهر رشت و زحمتکش مدیرعامل جدید در دفتر شهردار رشت برگزار شد.