اعضای شورای شهر لاهیجان در آخرین جلسه خود با استعفای مسعود کاظمی مخالفت کردند و بر ادامه کار کاظمی تأکید کردند.

جوادنجار تمیزکار رئیس شورای شهر لاهیجان اظهار کرد: ظهر امروز شنبه ۱۰ خرداد ماه، جلسه‌ شورای شهر لاهیجان جهت تعیین تکلیف استعفای مسعودکاظمی شهردارلاهیجان برگزار شد و نامه استعفای شهردار لاهیجان در جلسه رسمی شورا مطرح و اعضای شورای شهر لاهیجان با استعفای کاظمی مخالفت نمودند.

وی گفت: با توجه به رضایت شورا از عملکرد مسعودکاظمی و ضرورت اتمام پاره ای از پروژه های نیمه کاره در دوران کوتاه باقیمانده از عمر شورای پنجم، اعضای شورای شهر بر ماندن کاظمی تأکید داشتند.

گفتنی است، نامه استعفای مسعود کاظمی شهردار لاهیجان یکم خردادماه ثبت دبیرخانه شورای شهر شده است و طبق قانون، رئیس شورا مکلف اس موضوع استعفای شهردار را در اولین جلسه عادی یا فوق العاده شورا که نباید بیش از ده روز از زمان ثبت در دبیرخانه شورا به طول انجامد، مطرح نماید.

این جلسه با حضور مسعود کاظمی شهردار لاهیجان برگزار شد.