او در بخش دیگری از اظهارات خود در باره اصلاح اندیشه و رفتار دولت سیزدهم گفت:دولت اگر بخواهد اندیشه خود را تغییر دهد به‌طور یقین بالای ۹۰ درصد وزرای فعلی باید تغییر کنند. رشتکده،  محمد مهاجری به روزنامه آرمان ملی گفت: جریان توهم‌سازی وجود دارد که با یکسری آمار و اطلاعات توهمی شرایط کشور را […]

او در بخش دیگری از اظهارات خود در باره اصلاح اندیشه و رفتار دولت سیزدهم گفت:دولت اگر بخواهد اندیشه خود را تغییر دهد به‌طور یقین بالای ۹۰ درصد وزرای فعلی باید تغییر کنند.
رشتکده،  محمد مهاجری به روزنامه آرمان ملی گفت: جریان توهم‌سازی وجود دارد که با یکسری آمار و اطلاعات توهمی شرایط کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. کسانی این آمارها و اطلاعات را اعلام می‌کنند که به‌طور یقین دشمن آقای رئیسی و دولت وی هستند.

وی افزود: افرادی که برای دولت ادراک‌سازی می‌کنند معتقدند این منتقدان دولت هستند که موضوعات را بزرگ می‌کنند و منتقدان دولت در حال تحریف دولت هستند؛ معتقدند واقعیت آن است که آمار بیکاری کاهش یافته، معتقدند واقعیت آن است که تورم پایین آمده، واقعیت آن است که سفره مردم رنگین‌تر شده است. آنها این‌ها را واقعیت می‌دانند و به دولت منتقل می‌کنند.

مهاجری گفت:من ازجمله افرادی بودم که به‌شدت طرفدار حاکمیت یکدست بودم، فکر می‌کردم با حاکمیت یکدست شرایطی به وجود خواهد آمد که تمام نهادهای موازی دولت چه نهادهای اقتصادی، نهادهای سیاسی و نهادهای اجتماعی و فرهنگی همه هماهنگ با دولت خواهند بود و کشور پیش می‌رود اما اکنون اعتراف می‌کنم که اشتباه می‌کردم. همان نهادهایی که فکر می‌کردم می‌توانند با دولت همکاری کنند، اکنون خود مدعی شده‌اند. شاید هم مدعی هستند که از دولت فعلی بسیار قوی ترند. طبیعی است که تلاش دارند دولت را با خود همسو کنند. این مورد خود باعث خواهد شد عملا حاکمیت یکدست شکست بخورد.

او در بخش دیگری از اظهارات خود در باره اصلاح اندیشه و رفتار دولت سیزدهم گفت:دولت اگر بخواهد اندیشه خود را تغییر دهد به‌طور یقین بالای ۹۰ درصد وزرای فعلی باید تغییر کنند.