ساعاتی بعد از درگذشت مهرداد میناوند، حال علی انصاریان هم نامساعد گزارش شد. رشتکده،  به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، پس از اینکه ساعتی پیش خبر رسید مهرداد میناوند، پیشکوست فوتبال ایران در مبارزه با ویروس کرونا جان باخت و جامعه فوتبال را داغدار کرد. متاسفانه خبر رسید حال جسمی علی انصاریان، دیگر پیشکسوت فوتبال هم […]

ساعاتی بعد از درگذشت مهرداد میناوند، حال علی انصاریان هم نامساعد گزارش شد.

رشتکده،  به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، پس از اینکه ساعتی پیش خبر رسید مهرداد میناوند، پیشکوست فوتبال ایران در مبارزه با ویروس کرونا جان باخت و جامعه فوتبال را داغدار کرد.

متاسفانه خبر رسید حال جسمی علی انصاریان، دیگر پیشکسوت فوتبال هم مساعد نیست و شرایط وخیمی دارد.

خبرگزاری ایلنا برای این پیکشوست فوتبال آرزوی سلامتی دارد.