رییس سازمان انرژی اتمی گفت ۱۳۰ دستاورد فناوری و صنعتی داشتیم که در طول عمر سازمان انرژی اتمی به این میزان نتیجه گرایی را تجربه نکرده بودیم. رشتکده،‌  محمد اسلامی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت درباره تحقق برنامه‌های سازمان انرژی اتمی در سال ۱۴۰۱ گفت: ما هر آنچه را که وعده کرده […]

رییس سازمان انرژی اتمی گفت ۱۳۰ دستاورد فناوری و صنعتی داشتیم که در طول عمر سازمان انرژی اتمی به این میزان نتیجه گرایی را تجربه نکرده بودیم.

رشتکده،‌  محمد اسلامی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت درباره تحقق برنامه‌های سازمان انرژی اتمی در سال ۱۴۰۱ گفت: ما هر آنچه را که وعده کرده بودیم را در سال جاری انجام دادیم.