معاونت زنان ریاست جمهوری درباره این‌که در سالی که گذشت کشور ما یک شرایط خاص را پشت سر گذاشت چقدر نیاز است صاحبان تریبون به انسجام ملی کمک کرده و از ایجاد اختلافات دوری کنند، گفت: همه کسانی که عِرق ملی دارند و همه کسانی که به وطن علاقه دارند، باید کاری کنند که انسجام […]

معاونت زنان ریاست جمهوری درباره این‌که در سالی که گذشت کشور ما یک شرایط خاص را پشت سر گذاشت چقدر نیاز است صاحبان تریبون به انسجام ملی کمک کرده و از ایجاد اختلافات دوری کنند، گفت: همه کسانی که عِرق ملی دارند و همه کسانی که به وطن علاقه دارند، باید کاری کنند که انسجام به وجود بیاید و اختلافات را کم کنند.

رشتکده،  انسیه خزعلی، معاونت زنان ریاست جمهوری درباره این‌که در سالی که گذشت کشور ما یک شرایط خاص را پشت سر گذاشت چقدر نیاز است صاحبان تریبون به انسجام ملی کمک کرده و از ایجاد اختلافات دوری کنند، گفت: همه کسانی که عِرق ملی دارند و همه کسانی که به وطن علاقه دارند، باید کاری کنند که انسجام به وجود بیاید و اختلافات را کم کنند.

به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی خزعلی را در ادامه می خوانید:

*طبیعتا در هرکاری اختلاف سلیقه وجود دارد، اما هنگامی که تصمیمی گرفته می‌شود همه باید دور آن تصمیم جمع و برای تحقق آن اقدام کنند و کارشکنی نکنند و مانع تحقق آن نشوند.

*باتوجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ بزرگان و تصمیم‌گیران باید چگونه اقدام کنند تا آن شکاف و اختلافی که در کشور مشاهده می‌کنیم از میان برداشته شود، طبیعتا باید همان‌گونه هست، همه را فرزندان خود و شریک در امور بدانند و نظرات همه را بشنوند.

*اگرچه ممکن است همه نظرات قابل اجرا نباشد اما سعی کنند برای نظرات غالب زمینه را فراهم کنند که اجرایی شود.