مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: افزایش رضایت مندی مشترکین اصلی ترین هدف شرکت توزیع برق گیلان است. رشتکده،  به گزارش ایلنا از رشت، محمداسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان بیان داشت: برای اولین بار در تاریخ شرکت، ضمن افزایش رضایت مندی ذینفعان از نحوه خدمت‌رسانی، با تلاش و مساعی تمامی کارکنان در سطح […]

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: افزایش رضایت مندی مشترکین اصلی ترین هدف شرکت توزیع برق گیلان است.

رشتکده،  به گزارش ایلنا از رشت، محمداسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان بیان داشت: برای اولین بار در تاریخ شرکت، ضمن افزایش رضایت مندی ذینفعان از نحوه خدمت‌رسانی، با تلاش و مساعی تمامی کارکنان در سطح استان، در بخش وصول مطالبات علاوه بر وصول فروش جاری شرکت، ۲۱ درصداز معوقات نیز کاهش یافته و با دستیابی به وصول ۱۰۴/۲۴، یک درصد بیشتر از هدف تعیین شده توسط شرکت توانیر، افتخاری دیگر برای شرکت توزیع استان درسطح کشور کسب شد.

هنرمند تصریح کرد: این میزان تلاش، ضمن بیان تعهد سازمانی و حس وظیفه‌شناسی، نشان دهنده وفاق، همدلی و همراهی همکاران است.

وی عنوان کرد: همه باید به گونه ای اقدام کنیم تا این کوشش‌ها و همدلی صادقانه در جهت نیل به اهداف شرکت و رضایتمندی مشترکین صورت پذیرد و تمامی تلاش خود را در راستای شعار «همگرایی اقدامات، هم افزایی توانمندی ها، همراهی کارکنان» صرف کنیم.