مدیرگروه بیماریهای مرکز بهداشت گیلان گفت: واکسیناسیون کارکنان نظام پزشکی درگیلان همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

مدیرگروه بیماریهای مرکز بهداشت گیلان گفت: واکسیناسیون کارکنان نظام پزشکی درگیلان همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

رشتکده،  به گزارش ایلنا از رشت، مدیرگروه بیماری‌های مرکز بهداشت گیلان گفت: هزار و ۷۰۰ دوز واکسن کرونا به کارکنان نظام پزشکی در گیلان تزریق می شود .

رخ شاد با اشاره به اینکه همه افراد واجد شرایط به تدریج واکسینه می‌شوند، افزود: افراد دارای پروانه فعال نظام پزشکی ، افراد بالای ۵۰ سال ، متخصصان بیماری های عفونی و ریه ، پزشکان عمومی ، متخصصان عمومی ، کودکان، رادیولوژیست ها ، متخصصان آزمایشاه و داروسازی در اولویت این مرحله از واکسیناسیون هستند .

وی با اشاره به افزایش ناگهانی کرونا در گیلان تصریح کرد: گیلان در وضعیت قرمز قرار دارد و لازم است همه افراد موارد بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند.