ضرغامی گفت: متاسفانه سخنان آقای احمدی‌نژاد علیه آقای دکتر حسن خجسته، خلاف واقع است.

 ضرغامی گفت: متاسفانه سخنان آقای احمدی‌نژاد علیه آقای دکتر حسن خجسته، خلاف واقع است.

رشتکده،  عزت الله ضرغامی درباره ادعاهای اخیر محمود احمدی نژاد علیه دکتر حسن خجسته گفت:

متاسفانه سخنان آقای احمدی‌نژاد علیه آقای دکتر حسن خجسته، خلاف واقع است.
آقای دکتر حسن خجسته هرگز از معاونت صدا برکنار نشد بلکه به دلیل درخواست خودشان پس از ده سال ریاست رادیو، برای تمرکز بر حوزه های پژوهشی و مطالعاتی صدا و سیما در سال ۱۳۸۷ بعنوان معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان منصوب شد.
ادعای آقای احمدی نژاد درباره ارتباط یک شرکت اسرائیلی با آقای دکتر خجسته و اقدام ایشان برای سفر به تل آویو بسیار عجیب و غیرواقعی است و در آن زمان هیچ گزارشی در این رابطه از سوی حراست سازمان یا نهادهای ذیربط به دست اینجانب بعنوان رئیس وقت سازمان صدا و سیما نرسید.