معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان با اشاره به آغاز تزریق دوز دوم واکسن کرونا به گروه های هدف در استان، گفت: تاکنون ۱۸۰ هزار گیلانی واکسن دریافت کرده اند.

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان با اشاره به آغاز تزریق دوز دوم واکسن کرونا به گروه های هدف در استان، گفت: تاکنون ۱۸۰ هزار گیلانی واکسن دریافت کرده اند.

رشتکده،  آبتین حیدرزاده  با اشاره به ورود واکسن کرونا به استان گیلان، اظهار کرد: خوشبختانه تعدادی واکسن کرونا به استان گیلان تحویل داده شده که واکسیناسیون دوز دوم آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه افرادی که دُز اول واکسن را دریافت کرده‌اند، افزود: با توجه به اینکه حضور این افراد باید به گونه‌ای باشد که تا عقب ماندگی جبران شود حضور برای تزریق واکسن کرونا تنها از طریق تماس مراکز بهداشت انجام خواهد شد.

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان تأکید کرد: شهروندان با توجه به شرایط و وجود این عقب ماندگی به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنند.

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی به افراد واجد شرایط دریافت دُز دوم کرونا از طریق پیامک و تلفن انجام خواهد شد، اضافه کرد: روزانه بین هزار و تا دو هزار نفر در رشت با تماس و پیامک علوم پزشکی آگاه می‌شوند.

حیدرزاده با بیان اینکه انتظار می‌رود تا پایان هفته موارد واکسیناسیون دُز دوم واکسیناسیون انجام خواهد شد، گفت» در حال حاضر ۱۸۰ هزار گیلانی واکسینه شده‌اند که آمار مطلوبی است.