معاون کل وزیر بهداشت توضیحاتی درباره گرانی دارو در کشور ارائه داد.

معاون کل وزیر بهداشت توضیحاتی درباره گرانی دارو در کشور ارائه داد.

رشتکده،  ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت، در یک برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره گرانی دارو گفت: دارو نسبت به دوره مشابه سال گذشته گران نشده است. حدود ۸۷ درصد ارزش ریالی و ۹۸ درصد بازار عددی داروی کشور تولید داخلی است.

او ادامه داد: متاسفانه برخی از پزشکان داروی برند و خارجی تجویز می‌کنند که جزو لیست دارویی نیست و ارز ۴۲۰۰ به آن تعلق نمی‌گیرد، به‌دلیل افزایش نرخ دلار قیمت افزایش می‌یاید و به‌نظر می‌رسد دارو گران شده است.

حریرچی تاکید کرد: تولیدکنندگان داخلی صادرات دارند و با ارز دولتی، داروی آنها ارزان تمام می شود و در اختیار بیماران قرار می گیرد.