رشتکده،  گزارش تصویری ملاقات مردمی حاج محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت با جمعی از شهروندان فهیم رشت در ساختمان شورا به منظور بررسی و رفع مشکلات آنان در روز دوشنبه مورخ ۲۹ / ۶ / ۱۴۰۰  

رشتکده،  گزارش تصویری ملاقات مردمی حاج محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت با جمعی از شهروندان فهیم رشت در ساختمان شورا به منظور بررسی و رفع مشکلات آنان در روز دوشنبه مورخ ۲۹ / ۶ / ۱۴۰۰