سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت از همکاری دادستان محترم رشت جهت اجرا و همکاری در بازگشایی پروژه خیابان سرچشمه و احقاق حقوق شهروندان تشکر کرد.   رشتکده،  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت_ سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت درآیین بازگشایی خیابان سرچشمه همزمان […]

سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت از همکاری دادستان محترم رشت جهت اجرا و همکاری در بازگشایی پروژه خیابان سرچشمه و احقاق حقوق شهروندان تشکر کرد.

 

رشتکده،  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت_ سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت درآیین بازگشایی خیابان سرچشمه همزمان با هفته دولت گفت : ارتباط و تعامل مثبتی میان مجموعه مدیریت شهری با دستگاههای دیگر برقرار است که منافع این تعامل و همکاری در نهایت نصیب شهروندان می شود .

 

خدمت بین دانا در ادامه عنوان کرد: حمایت دستگاه محترم قضایی به ویژه ریاست محترم دادگستری و همکاری دادستان محترم برای تسریع در بازگشایی خیابان سرچشمه جای تقدیر و تشکر دارد .

 

وی همکاری میان شهرداری ، شورای اسلامی شهر، مجموعه قضایی شهرستان و دادستان محترم را در راستای منافع شهروندان اتفاقی مبارک دانسته و گفت : امیدواریم این تعاملات در آینده نیز جهت رفاه حال شهروندان تداوم داشته باشد.