کارزار جدایی رودسر و املش از گیلان در دستور کار دولت!؟ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

وعده رئیسی برای بررسی تشکیل استان خزر؛
کارزار جدایی رودسر و املش از گیلان در دستور کار دولت!؟

شاید آقای رئیسی اطلاع چندانی از تاریخ و جغرافیای این منطقه ندارد و یا خواسته وعده‌ای نامشخص به اهالی منطقه دهد که ممکن است به سرنوشت وعده کاهش تورم و ساخت مسکنش بینجامد، ولی این سخنان چالش‌های جدید را ایجاد خواهد کرد که منجر به بحث‌های قومیتی و انتظارات نابجا خواهد شد.

رودسر
چیزی یافت نشد !