رشتکده،  کیهان، تدارک اسکان و غذای زائران اربعین را به ظهور امام زمان(عج) متصل کرد. این روزنامه نوشت:کسی چه می‌داند چه بسا همین سازوکاری که می‌تواند هر ساله در اربعین حسینی چند ده میلیون نفر را اسکان و غذا بدهد و همچنین جا به جا و مدیریت بکند و امروز به بلوغ رسیده و به […]

رشتکده،  کیهان، تدارک اسکان و غذای زائران اربعین را به ظهور امام زمان(عج) متصل کرد.

این روزنامه نوشت:کسی چه می‌داند چه بسا همین سازوکاری که می‌تواند هر ساله در اربعین حسینی چند ده میلیون نفر را اسکان و غذا بدهد و همچنین جا به جا و مدیریت بکند و امروز به بلوغ رسیده و به بهترین شکل این کار را دارد به پیش می برد، یکی از ابزارهای امام زمان(عج) برای روزِ ظهورش باشد.