رشتکده،  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه نسبت به مسائل حوزه کارگری بی‌تفاوت نیستیم در رابطه با وضعیت کارگران شرکت فولاد، گفت: کارفرما طبق شرایط قرارداد نسبت به تعدادی از کارگران اعلام عدم نیاز کرده و شرایط را به‌گونه‌ای ایجاد کرده تا این کارگران ۶ ماه حقوق و مزایا را دریافت کنند. […]

رشتکده،  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه نسبت به مسائل حوزه کارگری بی‌تفاوت نیستیم در رابطه با وضعیت کارگران شرکت فولاد، گفت: کارفرما طبق شرایط قرارداد نسبت به تعدادی از کارگران اعلام عدم نیاز کرده و شرایط را به‌گونه‌ای ایجاد کرده تا این کارگران ۶ ماه حقوق و مزایا را دریافت کنند.

نسبت به مسائل حوزه کارگری بی‌تفاوت نیستیم
تیمور پورحیدری در گفتگو با هشت‌دی در رابطه با حواشی پیرامون وضعیت تعدادی از کارگران شرکت فولاد گیلان، اظهار کرد: واقعیت امر این است که قرارداد تعدادی از کارگران این شرکت به اتمام رسیده است و کارفرما با ارائه شرایطی، دیگر حاضر به ادامه همکاری با آنان نیست و این در حالی است که شرایطی را برای کمک به این کارگران هم در نظر گرفته است.

وی افزود: بر اساس نوع قراردادی که این کارگران داشتند، قرارداد آنان تمام شده و کارفرما اعلام کرده است که شش ماه حقوق و مزایا را به این کارگران می‌دهد و بعد از آن هم کارگران می‌توانند تا دو سال از بیمه بیکاری استفاده کنند.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه این موضوع اصلاً مسئله خاصی نبوده و ختم به خیر شده و طبیعتاً بعد از این مدت با شرایطی که در قانون پیش‌بینی‌شده کارگران می‌توانند درخواست بیمه بیکاری کنند.

پور‌‌حیدری تصریح کرد: پیگیری این‌ کار در اصل در حوزه اداره کل کار است و مربوط به اداره کل صمت نیست اما در حین حال ما چون متولی صنعت هستیم نسبت به این موضوعات نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه با بررسی میدانی موضوع حق قانونی با کارفرما بوده است، ادامه داد: قرارداد کارگران تمام شده و کارفرما طبق شرایط قرارداد اعلام عدم نیاز کرده و حتی شرایط را به‌گونه‌ای ایجاد کرده تا کارگران ۶ ماه حقوق و مزایا را دریافت کنند و توافق مابین کارگر و کارفرما ایجاد شده است.